Om Oss

Plassen


Haramsøy finn du på sunnmøre, litt nord for Ålesund.  Sjå kart under.


Småbåtlaget på Haramsøya har ei hamn med to moloar.  Hamna er delt av ei sjøbud, som er hjertet i laget vårt. 

Styret


Org nr, 891 460 902


Formann

Lars I Austnes

mob: 91 6116 91

e-post: post@hslag.no


Nestformann:

Jan Petter Urke


Hamnespørsmål:
Johan Ole Fjørtoft
mob: 9178 9858


Kasserer

Margrete Aksnes


Vedtekter

Last ned vedtekter


Angående sjøbud, leie av lokaler eller overnatting,

ta kontakt med:

Margrete Aksnes : 900 17 752

post@hslag.no


Kontakt oss


For kontakt, bruk: post@hslag.no eller post på facebook. 

Login til intern webmail